Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00352/15092021/114316 - QUYT92P
Дата/Час: 15.09.2021 11:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №620434 / 2021-07-15 / 19 / л
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Тодювци - Тир Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0364КМ
Километри: 0
Превозва се от: Хикмет Мехмедов
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 13
Куб.м³ 7.04 м³
Общо: 13 бр. / 7.04 м³
Всичко: 13 бр. / 7.04 м³