Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/01162/15092021/114327 - DX8FE1H
Дата/Час: 15.09.2021 11:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610390 / 2021-04-26 / 72 / и
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: ИвелинАлексиев, обл. Разград, общ. Разград, с. Дянково, адрес: Ул.Владая1
Пътува до:
Получател: ИвелинАлексиев, обл. Разград, общ. Разград, с. Дянково, адрес: Ул.Владая1
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: с. Дянково - Ул.Владая1
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4852АМ
Километри: 0
Превозва се от: АбдилБеляйдин
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 2 м³
Всичко: 1 бр. / 2 пр.м³ / 2 м³