Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4439/00260/15092021/114016 - CYYSZCP
Дата/Час: 15.09.2021 11:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №624704 / 2021-08-11 / 334 / н1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ЕВРОЛЕС 2001 ООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Хр. Смирненски 44, ЕИК: 200467550
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Камещица - Камещица
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5618АН
Километри: 0
Превозва се от: Боян Петков
Спедитор: Христо Тодоров (А9463)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 4
Куб.м³ 2.06 м³
Общо: 4 бр. / 2.06 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 19
Куб.м³ 3.77 м³
Общо: 19 бр. / 3.77 м³
Всичко: 23 бр. / 5.83 м³