Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4662/00788/15092021/113937 - Q5ET3EC
Дата/Час: 15.09.2021 11:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №623189 / 2021-08-04 / 262 / г
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: Топ лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Топ лес база за дърва
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: гр. Дулово - Топ лес база за дърва
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС1722МС
Номер на ремарке: СС5744ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Стоян Василев
Спедитор: Красимир Петров (Серия А № 6824)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 45 пр.м³
Куб.м³ 24.75 м³
Общо: 1 бр. / 45 пр.м³ / 24.75 м³
Всичко: 1 бр. / 45 пр.м³ / 24.75 м³