Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/01161/15092021/113928 - 0HR4MCQ
Дата/Час: 15.09.2021 11:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610390 / 2021-04-26 / 72 / и
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: ГеоргиПетров, обл. Разград, общ. Разград, с. Дянково, адрес: Ул.
Пътува до:
Получател: Георги Петров, обл. Разград, общ. Разград, с. Дянково, адрес: Ул.
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: с. Дянково - Ул.
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4852АМ
Километри: 0
Превозва се от: АбдилБеляйдин
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Благун
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1.5 пр.м³
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 1 бр. / 1.5 пр.м³ / 1.5 м³
Всичко: 1 бр. / 1.5 пр.м³ / 1.5 м³