Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6905/00282/15092021/113248 - S64BCGE
Дата/Час: 15.09.2021 11:24
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №588186 / 2021-01-01 / 165 / р
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Табашка - м. Киештица
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ7304ВН
Километри: 0
Превозва се от: Ахмед Куртов
Спедитор: Тихомир Танев (A 6273)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10.16 пр.м³
Куб.м³ 10.16 м³
Общо: 1 бр. / 10.16 пр.м³ / 10.16 м³
Всичко: 1 бр. / 10.16 пр.м³ / 10.16 м³