Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6905/00281/15092021/112849 - JCL9XAO
Дата/Час: 15.09.2021 11:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №588186 / 2021-01-01 / 165 / р
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Табашка - м. Киештица
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ3452АС
Километри: 0
Превозва се от: Добри Немски
Спедитор: Тихомир Танев (A 6273)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 5
Куб.м³ 1.62 м³
Общо: 5 бр. / 1.62 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 26
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 26 бр. / 4.5 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 29
Куб.м³ 4.89 м³
Общо: 29 бр. / 4.89 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 7
Куб.м³ 0.71 м³
Общо: 7 бр. / 0.71 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 12
Куб.м³ 1.17 м³
Общо: 12 бр. / 1.17 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 11
Куб.м³ 0.8 м³
Общо: 11 бр. / 0.8 м³
Всичко: 90 бр. / 13.69 м³