Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4653/00137/15092021/111430 - H9ZMJGU
Дата/Час: 15.09.2021 11:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №626093 / 2021-08-20 / 12 / и
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: ЕТ "КИПАРИС-ИВАН КОСТАНЦАЛИЕВ", обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: БЛ. "ЧАЙКА" 2, ВХ. А, АП. 3, ЕИК: 828008847
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - 44.034873. 26.5170416
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7426АН
Километри: 0
Превозва се от: Венцислав Йорданов
Спедитор: Габриел Петров (А 5819)
Дървесина: тп I-214
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 84
Куб.м³ 15.24 м³
Общо: 84 бр. / 15.24 м³
Всичко: 84 бр. / 15.24 м³