Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00818/15092021/092048 - YH2SCPK
Дата/Час: 15.09.2021 10:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614604 / 2021-06-01 / 1133 / п
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Здравец - временна претоварителна станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5562АХ
Километри: 0
Превозва се от: Хюсеин Исмаил
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³