Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00816/15092021/082243 - P0YAYEX
Дата/Час: 15.09.2021 09:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614604 / 2021-06-01 / 1133 / п
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Здравец - временна претоварителна станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5719ВА
Километри: 0
Превозва се от: Стефан
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 26
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 26 бр. / 6.5 м³
Всичко: 26 бр. / 6.5 м³